bg | en

МАТЕРИАЛИ
Внимателният подбор на материалите се извършва от спецалистите на фирмата така, че да осигурят здравина, надежност и същевременно екологичност на продукта. Работи се с материали на водещи европейски производители.

СТРУКТУРА
- двойностенна-тип “сандвич”